Intelligentie bij honden

Weetjes over honden, intelligentie bij honden

Vanaf vandaag zal er met regelmaat op de website informatie komen te staan over jullie honden.Deze informatie kan u helpen bij het begrijpen van uw hond.

Dit doe ik o.a om mijn missie uit te dragen namelijk:

Men moet een team vormen samen met de hond om het beste resultaat te behalen. Begrijpen van uw hond is dan ook de rode draad die door de hondenschool loopt.

De 1e in de rij is het onderstaande, intelligentie van honden.

  • Honden begrijpen wat mensen kunnen zien,wijzen en blikrichting van de mens als communicatieve signalen.Bij het onderzoek werd er voer neergezet voor de hond. De mens sloot zijn ogen,draait weg van de hond,speelt computerspel, verlaat de ruimte en houdt de ogen open. De honden aten het voer niet als de aandacht op hun gericht was, zelden als de mens hun aankeek.
  • Honden leren door sociale observatie, dus door te kijken naar andere honden of naar de mens en diens aanwijzingen gebruiken voor de oplossing. Van de groep honden die in het onderzoek gebruikt werden om dingen na te doen waren degene die het hun baas eerst hadden zien doen het snelst met de oplossing. Hiermee wordt meteen duidelijk dat de mens onbewuste kleine aanwijzingen geeft aan de hond waardoor ze soms zo gefixeerd raken op de mens dat ze het probleem niet zelfstandig op kunnen lossen.
  • Wanneer de aandacht op hen gericht is.Bijvoorbeeld voerbak in een kamer, onderzoeker verbied de hond het te eten en gaat er 2 m achter  zitten.De hond at het voer het vaakst op als het voer en de mens in het donker werden geplaatst.Wanneer de onderzoeker de kamer verliet en de kamer werd donker gemaakt aarzelde de hond, wanneer de kamer en dus het voer verlicht was at de hond het voer het snelst op.
  • Honden begrijpen wat mensen kunnen horen. Onderzoek 2 bakken waar voer in gelegd wordt, onderzoeker verbiedt de hond het voer te eten.1 bak maakt geluid  bij aanraking de andere is stil.De onderzoeker doet zijn hoofd tussen zijn knieën.18 van de 20 honden kiezen de stille bak.Bij de 2e groep honden kijkt de onderzoeker wel, hierbij kiezen de honden even vaak de stille of lawaai makende bak.

Tot nu toe is er geen onderscheid gevonden in de vaardigheden van verschillende rassen! Dat wil dus zeggen dat alle honden even grote sociale intelligentie bezitten, alle honden begrijpen wat mensen zien en horen,alle honden menselijke communicatieve handelingen begrijpen, alle honden leren door sociale observatie en alle honden honderden menselijke woorden begrijpen!!!

Dit alles is uit recent onderzoek gebleken naar de intelligentie van honden.Honden werden hierbij geconfronteerd met een bepaalde situatie en onder verschillende condities.Dit alles werd opgenomen op film.Daarna werd er gebruik gemaakt van statistiek/ kansberekening  waaruit bleek dat het geen toeval was.Dit werd gedaan met huisdieren op vrijwillige basis. Het moest leuk zijn voor de honden en daarom werd er voer of spel ingezet om honden te motiveren.De honden vonden het leuk dat de wetenschapper zoveel aandacht voor ze had.

Broninformatie: Dr Esteban Rivas.Psychologie Universiteit Utrecht,filosofie Universiteit van Amsterdam,taalonderzoek grote mensenapen USA,promotie-onderzoek Universiteit van Nijmegen. Dr esteban Rivas is eigenaar van het Instituut voor dieren in filosofie en wetenschap.

Indien u over dit onderwerp meer wilt weten is dit boek een aanrader: De wereld van de hond,wat honden zien,ruiken en weten. Alexandra Horowitz