Hoopers

Er gaat  weer een cursus Hoopers van start (bij voldoende aanmeldingen).

Ben je benieuwd wat dit inhoud en of het iets is voor jullie lees dan onderstaand bericht.

Hoopers

Hoopers is een sport met lage fysieke en mentale eisen. De lage hindernissen zorgen voor een minimale lichamelijke belasting voor zowel hond als baas. Dat betekent dat vrijwel elke hond kan meedoen met deze sport en ook vrijwel elke baas kan dit.

Van de hond wordt veel denkwerk verwacht, maar ook fysieke uitdaging. Van de baas wordt ook denkwerk verwacht, maar het fysieke aspect is voor deze zeer beperkt. En dat betekent dat ook mensen met een lichamelijke beperking toch een hele leuke actieve sport kunnen beoefenen samen met hun hond(en). Het bevordert de band van baas en hond. Men wordt zich bewust van de eigen lichaamstaal waarmee u met uw hond communiceert. Ook de onzekere honden zijn er mee gebaat omdat ze uitgedaagd worden zelf na te denken. Honden die onrustig zijn kunnen er rustiger van worden om dezelfde reden.

De bedoeling is dat de hond uiteindelijk zelfstandig een parcours dient af te leggen op stem- en lichaamsaanwijzingen van de baas, die daarbij op 1 plek blijft staan en dus niet hoeft mee te rennen en zelfs niet hoeft mee te lopen.

Omdat onze Hooperscursus alle onderdelen bevat die los beoefend moeten worden is het van belang dat je hond goed onder áppel staat en de eindtermen (zoals op de website staan) van de vervolgcursus vaardig is.

In principe kunt u altijd door blijven trainen in de Hooperscursus, aan het einde van elke cursus periode kunnen er nieuwe combinaties instromen. Bij deze cursus geldt dat het niveau aangepast word aan de ervaring van de combinaties. Zo krijgt eenieder een persoonlijk trainingsprogramma.

Het cursusgeld bedraagt € 100,00. Hiervoor krijgt u 10 lessen. Er is geen examen verbonden aan deze cursus.